Een international, met aandacht voor laboratoriumdiagnostiek in de Benelux

Clindia Benelux B.V. en Bipharma Diagnostica zijn in 2008 samengevoegd en onder de vlag Clindia Benelux B.V. verder gegaan.  Samen hebben wij 100 jaar ervaring in de diagnostiek! 

ISO-gecertificeerd - ISO 9001

Over Clindia Benelux B.V.

Clindia richt zich voornamelijk op de niche in in-vitro diagnostiek met producten en (bijbehorende) apparatuur. Wij verzorgen de sales, marketing en distributie binnen de Benelux. En we leveren deze producten aan klinische-, hematologische-, medisch microbiologische-, en huisartsenlaboratoria en aan afdelingen gastro-enterologie. Sinds 2021 is Clindia een zelfstandige entiteit binnen Ceban Pharmaceuticals.  

Voor u als professional binnen de diagnostiek doen wij ons uiterste best niche producten aan te bieden die we naast de ‘grote straten’ kunnen aanbieden. Wij leveren inmiddels diverse sneltesten voor verschillende tropische ziekten. Deze testen worden  regelmatig ingezet, maar zijn minder interessant voor de geautomatiseerde systemen. We leveren analyseapparatuur; OC-Sensor CERES, om Fecaal occult bloed en fecaal calprotectine aan te tonen. Daarnaast leveren we  diverse sneltesten die op gerenommeerde labs in de Benelux geanalyseerd en getest worden.
Clindia is op dit moment de enige leverancier in de Benelux van de Medifactia Transit-Pellets radiopaque markers voor het meten van de totale en regionale colonpassagetijd (CPT). Onderdeel van deze samenwerking is de online tool CTT reporting system, U als klant kan in deze online tool de colonpassagetijd gegevens van patiënten analyseren en rapporteren. Hiermee brengen we samen de kwaliteit van diagnostiek naar een hoger niveau.  

Onze missie

Onze missie is het voorkómen van onnodig medisch handelen. Dit is de basis van ons productportfolio. Door een hoge kwaliteit van diagnostiek worden effectieve keuzes voor preventief en curatief handelen mogelijk. Dit leidt tot minder belasting voor de patiënt en tegelijkertijd tot beheersing van kosten: win-win. Een voorbeeld is de OC-Sensor CERES, een analysesysteem voor iFOBT en fecaal Calprotectine uit één afnamebuis, waarbij geen arbeidsintensieve pre-step nodig is. Of de Uriscreen, een point of care test (POCT) die bijdraagt aan vermindering van onnodig voorschrijven van antibiotica bij een urineweginfectie, vanwege de hoge precisie van de negatief voorspellende waarde. Van groot belang, gezien de zeer actuele problematiek van antibioticaresistentie. Maar ook zelftesten voor de consument waarmee bijvoorbeeld de praktijk van de huisarts minder belast wordt, behoren tot ons portfolio. Denk daarbij aan de vitamine D-zelftest. Daarnaast is Clindia de distributeur in de Benelux die werkt met de Medifactia Transit-Pellets radiopaque markers voor het meten van de totale en regionale colonpassagetijd (CPT). Medifactia heeft de online tool CTT reporting system ontwikkeld, en ook onze klanten kunnen gebruik maken van deze online tool en de colonpassagetijd gegevens van patiënten analyseren en rapporteren.

Een goed voorbeeld van innovatie in diagnostiek.

Onze kwaliteit

Clindia houdt de kwaliteit van haar producten en processen
graag hoog. Onze werkprocessen en bijbehorende procesindicatoren worden regelmatig beoordeeld en waar mogelijk verbeterd. De opslag en logistiek van onze producten worden uitgevoerd volgens Good Distribution Practices (GDP). 

Het kwaliteitssysteem van Clindia wordt jaarlijks beoordeelt door het ISO-certificatiebureau: DNV. Het meest recente
NEN ISO 
9001-certificaat opent u via de link hieronder.

Clindia staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid; vertrouwen in diagnostiek