Microbiologie en Infectieserologie

Met een serologisch onderzoek kan vaak een vermoedelijke infectieziekte worden opgespoord. Er wordt gekeken naar het voorkomen van antigenen (ziekteverwekkers) en het aantonen van antistoffen tegen de verwekker (IgG, IgM en IgA) in bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende technieken zoals Agglutinatie, Lateral Flow Assay (LFA), Immunofluorescentie (IFA) en ELISA. Deze testen zijn visueel afleesbaar en de ELISA-testen zijn semi-automatiseerbaar. In dat verband levert Clindia de volledig geautomatiseerde pipetteerstations (DS2, Agility) van Dynex (zie Analyse apparatuur).
Voor het Microbiologisch Laboratorium biedt Clindia de volgende mogelijkheden op het gebied van ELISA’s, LFA’s, IFA’s, Agglutinatietesten en Antisera.

ELISA’s

Een ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) is een laboratoriumtest voor het aantonen van macromoleculaire stoffen in bloedmonsters. Het is een immunochemische reactie, gebaseerd op de specifieke binding tussen antigeen en antistof in serum/plasma of andere lichaamsvloeistoffen. Clindia heeft ELISA’s in het assortiment die de meeste infectieziekten kunnen vaststellen, zoals:
- Borrelia
- Helicobacter pylori
- Bordetella
- EBV
- TPPA
- Chlamydia
- Toxoplasma gondii
- Adenovirus
- Rotavirus
- Zikavirus
- Brucella
- TBE/FSME
- Strongyloides
- Hepatitis
- HIV
Zie ook onze brochure NovaLisa ELISA Diagnostic Assays

LFA (Lateral Flow Assays)

Lateral Flow Assays (LFA’s) zijn betrouwbare testen met een snel resultaat, eenvoudig in te zetten en gemakkelijk visueel afleesbaar. De cassettes die wij leveren, zijn per stuk verpakt in kits van meestal 30 testen en houdbaar bij kamertemperatuur. Naast detectie vanuit volbloed, serum/plasma is er veelal ook een procedure voor ‘vingerprik’ beschikbaar.
In het assortiment van Clindia vindt u de volgende LFA’s voor de detectie van:
- COVID-19 (SARS-CoV-2):
Voor het aantonen van COVID-19 IgG/IgM gericht tegen de Nucleocapside en het Receptor Bindings Domein (RBD). Antistoffen gericht tegen het RBD worden gevormd na vaccinatie. Voor IFU klik hier.
- Helicobacter pylori
- Toxoplasma gondii
- HBsAg/HCV/HIV/Syphilis-combo
- Chikungunya
- Zika
- Denque
- Influenza A+B
- Norovirus in feces
- Malaria
- Legionella/Streptococcus pneumoniae

IFA’s (Immunofluorescentie Assays)

IFA (Immunofluorescentie Assay) is een testmethode die o.a. wordt gebruikt om de aanwezigheid van antistoffen aan te tonen. Hierbij wordt een antigeen gebonden aan een specifieke marker, een fluorescerende stof. De mate van de fluorescentie geeft aan met welke antistof u te maken hebt. Deze reactie vindt plaats op een objectglaasje en het resultaat wordt afgelezen met een fluorescentiemicroscoop.
Clindia levert de SeroFIA productlijn voor het aantonen van antistoffen (IgG, IgM, IgA) tegen Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis en Chlamydia psittaci in humaan serum.

Antisera

Antisera worden gebruikt voor het typeren van bacteriën. Als u naast de familienaam van de bacterie ook nog een onderverdeling (typeaanduiding) wilt weten, helpen deze antisera u verder. Clindia levert de volgende antisera, verpakt in 2 ml en 5 ml flacons (druppelflesjes):
- Salmonella
- Shigella
- E. coli
- Hemophilus
- Vibrio
- Campylobacter
- Clostridium
- Legionella
- Pseudomonas
- Staphylococcus
- Streptococcus
- Listeria
- Yersinia
- Proteus
- Brucella

Het volledige productassortiment van de productgroep Microbiologie en Infectieserologie vindt u hier.