Distributeurschap

U heeft geen eigen marketing- en salesorganisatie in Nederland en u wilt toch uw In-Vitro-Diagnostiek en bijbehorende apparatuur in Nederland en/of België op de markt brengen? Clindia beschikt over alle licenties en de mogelijkheid om naast de distributie ook de marketing & sales van uw producten uit te voeren! Kom meer te weten over Clindia als distributeur van uw diagnostische producten.  

Een distributeurschap of distributieschap is een zakelijke overeenkomst tussen u als leverancier en ons Clindia als distributeur. Het houdt in dat wij uw diagnostische producten mogen verkopen en distribueren in Nederland en België omdat daar onze expertise ligt. 

Als distributeur krijgen wij, wanneer we een samenwerking aangaan, het recht om uw diagnostische producten en apparatuur te verkopen en te distribueren. Wij bepalen hierbij via welk distributiekanaal uw producten worden verkocht. Tot onze verantwoordelijkheid horen het opslaan, promoten, en verkopen (en in sommige gevallen het onderhoud) van uw producten. 

Het distribiteurschap heeft voor ons beiden voordelen. U profiteert van onze reeds bestaande afzetmarkt. Ons voordeel is het completeren van ons aanbod producten voor de laboratoriummarkt, al dan niet gericht op de eindgebruiker, de patiënt of consument met een product specifieke zorgvraag.  

De voordelen van samenwerken met Clindia als distributeur: 

  1. wij hebben veel kennis van de lokale markt
  2. nemen het bedrijfsrisico voor het afgesproken territorium van u over
  3. u heeft veel vrijheid bij het maken van afspraken in de distributieovereenkomst
  4. bent ons geen goodwill verschuldigd (bij het einde van de overeenkomst)
  5. zorgt voor kostenbesparing (personeel, opslag, administratie)

Het distribiteurschap wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waarin zaken als territoriale beperkingen, verkoopvoorwaarden, prijsstelling, marketingondersteuning, garanties en andere relevante aspecten van onze samenwerking aan bod komen. Omdat Clindia kiest voor duurzame relaties, gaat onze voorkeur uit naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat het vermarkten van (nieuwe) producten niet van de één op de andere dag gerealiseerd kan worden, kiezen wij voor een minimale periode van 3-5 jaar.   

Onze focus ligt voornamelijk op nicheproducten binnen de in-vitro diagnostiek en (bijbehorende) apparatuur. We leveren de producten en apparatuur aan klinische-, medisch microbiologische-, en huisartsenlaboratoria en aan afdelingen gastro-enterologie. Goed distributeurschap in combinatie met gedegen kennis van de laboratoriumwereld vormt de basis van onze onderneming.  

Betrouwbare distributiepartner

Clindia Benelux B.V. is een betrouwbare partner voor leveranciers uit verschillende landen. Clindia verzorgt zowel de import, als de marketing en sales van in-vitro diagnostische producten waaronder kits, reagentia, verbruiksmaterialen en analyseapparatuur voor ondernemingen zonder vestiging op de Benelux marktOnze organisatie kent korte lijnen, en dat is te merken aan de communicatie.We reageren snel en adequaat en zijn voor u een stabiele partner in de Benelux. 

Expertise door jarenlange ervaring

Clindia heeft meer dan 75 jaar ervaring in de in-vitro diagnostiek. Met deze opgebouwde marktkennis weten we waar u binnen uw laboratorium behoefte aan heeft. Clindia kiest voor de niches in de markt; producten die inzetbaar zijn naast grootschalige geautomatiseerde systemen. We zoeken naar zelfstandig in te zetten testsystemen. Maar ook naar producten die compatibel zijn met de reeds in de markt aanwezige grote systemen. Voorbeelden zijn: pipetteerstations, point-of-care systemen, FIT, FCa, tropische ziekten, klinische chemische testen e.d. De behoefte aan innovatie in laboratoria leidt tot vragen, die wij beantwoorden door intensief leverancierscontact, sponsoring, internationaal congresbezoek en actieve deelname aan congressen. 

Klantgerichte Customer Service

Onze Customer Service zet zich 100% in om vragen van distributeurs en van u als klant vakkundig te beantwoorden. De belofte van onze overkoepelende organisatie is niet voor niets – care is more than a product. Elk bedrijf binnen Ceban Pharmaceuticals werkt hard aan het waarmaken van deze belofte. Bij Clindia doen we dat bijvoorbeeld door het leveren van producten met nèt dat beetje meer. Bijvoorbeeld met de OC-Sensor CERES, analyses van iFOBT en fecaal Calprotectine uit één afnamebuis (dus minder belastend voor patiënt) zonder arbeidsintensieve pre-step. Uriscreen, een Point of care test die bijdraagt aan vermindering van onnodig voorschrijven van antibiotica bij een urineweginfectie. Of onze nieuwste aanwinst: Medifactia Transit-Pellets radiopaque markers voor het meten van de totale en regionale darmtransit. Hierbij kunt u als klant gebruik maken van de online tool CTT reporting system, waarmee u darmtransitgegevens van patiënten kunt analyseren en rapporteren. Een goed voorbeeld van innovatie in diagnostiek.  

Gedreven door kwaliteit

Clindia houdt de kwaliteit van haar producten en processen graag hoog. Onze werkprocessen en bijbehorende procesindicatoren worden regelmatig beoordeeldt en waar mogelijk verbeterd. De opslag en logistiek van onze producten worden uitgevoerd volgens Good Distribution Practices (GDP). 

Het kwaliteitssysteem van Clindia wordt jaarlijks beoordeelt door het ISO certificatiebureau: DNV. 

Clindia staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid; vertrouwen in diagnostiek