HomeDisclaimer

Disclaimer

Clindia Benelux B.V. (Kamer van Koophandel: 32070482), hierna te noemen Clindia, verleent u hierbij toegang tot clindia.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Clindia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Clindia spant zich in om de inhoud van clindia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op clindia.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Clindia.

In het bijzonder zijn alle prijzen op clindia.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op clindia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Clindia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Clindia.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Clindia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contact informatie

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen.

© Copyright Clindia Benelux B.V. 2024 | Website door NEXT LEAD