home  |  contact

WBC Reduced RBC control

WBC Reduced RBC controles zijn bedoeld voor gebruik op de flowcytometer en worden gebruikt als een procescontrole voor het monitoren van de witte bloedcel-gereduceerde RBC producten, inclusief het verdunnings- en kleuringsproces, metho set-up en WBC opsomming. De controles zijn zeer betrouwbaar en bieden de mogelijkheid om de precisie en nauwkeurigheid vast te stellen van analytische meetprocedures op rest-leukocyten in bloedproducten. De controles worden op dezelfde manier getest als bloedproducten die bestemd zijn voor transfusie.
WBC Reduced RBC controles bevatten humane leukocyten en erythrocyten van zoogdieren. Alle cellen zijn gesuspendeerd in een plasma-achtige vloeistof met conserveermiddelen.
De controles zijn bij 2-8°C gedurende 3 maanden na productie houdbaar.

Andere producten in deze reeks zijn:
WBC Reduced RBC control - High
 1 x 3 ml 50000477
WBC Reduces RBC control - Low 1 x 3 ml 50000476