home  |  contact
PlasmaCon L-2 foto

PlasmaCon L-2

10 x 1 ml
artikelnummer: 50000676

PlasmaCon L-2 is een gevriesdroogde humaan plasmacontrole, bestemd voor gebruik als een hoogniveau abnormale controle met citraat-plasma om de werking van PT- (protrombinetijd) en APTT-testen (geactiveerde partiële tromboplastinetijd) te monitoren. Deze controle wordt geproduceerd uit een verzameling citraat-plasma’s afkomstig van normale donoren en vervolgens bewerkt om de stollingsfactoren II, VII, IX en X gedeeltelijk te verwijderen.
De plasmacontrole is gebufferd met HEPES en gevriesdroogd. PlasmaCon L-2 bevat geen conserveermiddelen.