home  |  contact

Serodia TP.PA

Serodia TP.PA is een handige, gevoelige en specifieke particle agglutinatietest voor de bepaling van antistoffen tegen Treponema pallidum in human serum of plasma als hulpmiddel bij de diagnose van syfilis.

Producten in deze reeks zijn:
Serodia-TP.PA 2 x 300 20000259
Serodia-TP.PA 4 x 55   20000260
Serodia-TP.PA 5 x 20   20000261