home  |  contact

Lysozym ELISA

Lysozym ELISA - serum, urine, liquor

Lysozym ELISA van Immun Diagnostik 
is een kwalitatieve en kwantitatieve immunoassay voor de bepaling van antistoffen tegen Lysozym. Er wordt gebruikt gemaakt van de "sandwich" techniek met twee geselecteerde antilichamen.
Lysozyme
(muramidase) is een eiwit die behoort tot de groep van de alkalische glycosidases. Lysozym wordt gemaakt door granulocyten, monocyten en macrofagen. De belangrijkste bron voor fecale lysozym zijn de intestinale granulocyten. Lysozyme kan worden gedetecteerd in alle cellen van het ontstekingsinfiltraat tijdens een acute aanval van de ziekte van Crohn. 


Er is ook een aparte Lysozym ELISA - feaces.