home  |  contact

Persverklaring Inzek

Apeldoorn, 7 Mei 2020


Validatie en betrouwbaarheid van COVID-19 sneltest BIOZEK


De validatie en algehele specificiteit van de sneltest BIOZEK geeft een resultaat voor IgG 98% en voor IgM 96%, welke zeer acceptabel is. Momenteel worden er een aantal onafhankelijke nadere evaluaties gedaan in diverse microbiologische laboratoria, waaronder in het Amsterdam UMC. Voorlopige resultaten laten een vergelijkbare specificiteit zien. Van groot belang is om uitvoerig naar de sensitiviteit van de test te kijken, met name vanwege zorgen in het veld over de hoogte van de antilichaam response na zeer milde infecties. Hierover zijn nog weinig data beschikbaar, grotendeels omdat wereldwijd relatief weinig monsters beschikbaar zijn van patienten met milde infecties. Inzek is blij met het aanvullende validatie onderzoek en hopen dat de resultaten hiervan spoedig worden gepubliceerd.

Inzek wil een bijdrage leveren aan het COVID-19 probleem en is een gerespecteerde onderneming in pointof-care testen. Inzek weerspreekt de kritiek in het dagblad Trouw die onterecht is en getuigt van slechte en onzorgvuldige journalistiek.

Inzek en zijn partner Clindia/Bipharma betreuren zeer dat Marien de Jonge PhD, Radboud UMC, zelf géén inhoudelijk onderzoek heeft verricht, onze test persoonlijk heeft bekeken en géén data heeft verzameld. Zijn suggestieve mening die hij uitte aan een journaliste van platform investico en resulteerde in het artikel in het dagblad Trouw op dinsdag 5 mei jl. is dus nergens op gebaseerd. Het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten Inzek wordt in het artikel beschuldigd van het op de markt brengen van een onbetrouwbare test zonder enige concrete data om deze beschuldiging te staven. Investico had bovendien beter en uitgebreider onderzoek moeten doen en gehoor dienen te geven aan de verwijzing door Inzek naar het lopende onderzoek door Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

Het is bovendien zeer kwalijk te noemen dat de twee studies waar het artikel aan refereert, helemaal niet gaan over de Biozek test. Het betreft een geheel andere Covid-19 sneltest die klaarblijkelijk gemakshalve over één kam geschoren wordt met onze test. Dit is een zeer onzorgvuldige gang van zaken, temeer omdat de kwaliteit van sneltesten per fabrikant uiteraard enorm kan variëren.

De BIOZEK sneltest is CE gecertificeerd. Navraag naar genoemde registratie, de gevoerde procedure en toestemming van de Inspectie voor medische hulpmiddelen is door Investico ten onrechte achterwege gelaten en wordt niet in het artikel genoemd. Inzek en haar partner hebben een raadsman in de arm genomen en beraden zich op juridische stappen.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Smeeman, mobiele nummer: +31-6-51290026, E-mail adres: [email protected]

Hebt u vragen?

Neem contact met ons op via:
T:
+31 (0)36 527 8080
F:
+31 (0)36 527 8081