home  |  contact

Serologie

Met een serologisch onderzoek kan vaak een vermoedelijke infectie opgespoord worden.  Er wordt gekeken naar het voorkomen van antigenen (ziekteverwekkers) en antistoffen in bloed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zowel handmatig als geautomatiseerd. Het beginselprincipe is eigenlijk eenvoudig. Als verwacht wordt dat een patiënt een infectie heeft dan zal hij/zij ook antilichamen hebben, zo wordt verondersteld. Door het serum samen te brengen met de antigenen van de virus/ bacterie zullen er immuuncomplexen ontstaan die men zichtbaar kan maken. Door vergelijking met normale waarden, of door vergelijking met een eerder monster van de dezelfde patiënt kan men tot een diagnose komen. De interpretatie van serologisch onderzoek is niet altijd eenvoudig. Aanvullend onderzoek, patiëntengegevens, de (geschatte) datum van de eerste ziektedag, ziektebeeld van de patiënt en inzicht in de prestatie van een test zijn daarbij onontbeerlijk. 

We bieden meerdere mogelijkheden op het gebied van ELISA’s.

Clindia Benelux B.V. heeft ELISA’s (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) die de meest bekende antistoffen bepalen:

> Geslachtsziekten zoals Syfilis en Chlamydia
> Q-koorts
> Kinkhoest
> Ziekte van Lyme (tekenbeet)
> Ziekte van Pfeiffer (EBV)
> Virussen bij luchtweginfecties
> Hepatitis A, B en C
> HIV

Het gebruiken van serologische tests beperkt zich niet enkel tot bloedserum maar ook tot andere lichaamsvochten zoals liquor (hersenvocht.)

Voor de automatisering van al uw ELISA’s heeft Clindia Benelux B.V. een jarenlange ervaring opgebouwd met de volgende twee systemen:

> DS2 ELISA processing system
> DSX automated system

Om diagnostisch serologisch panel te completeren, bieden wij ook de Immuno Fluorescentie Testen aan, de zogenaamde IFA’s. Onze producten komen van onze zorgvuldig geselecteerde partners: Novatec, Savyon, Hycor Biomedical, Human, Immundiagnostik en Denka Seiken.

Hebt u vragen?

Neem contact met ons op via:
T:
+31 (0)36 527 8080
F:
+31 (0)36 527 8081