home  |  contact

iFOBT

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Jaarlijks worden in Nederland ca. 13.000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd en sterven er ongeveer 2.400 mensen aan deze ziekte.

Meestal ontstaat het gezwel in het laatste stuk van de dikke darm: de endeldarm (rectum) of het S-vormige gedeelte daarvoor (sigmoïd). Tumoren in het eerste deel van de dikke darm zijn zeldzamer. Darmkanker is een sluipmoordenaar. Poliepen en tumoren groeien langzaam en in veel gevallen worden symptomen niet of nauwelijks opgemerkt tot in een laat stadium. Dan is het vrijwel altijd te laat omdat de kanker zich door de darm heen al heeft verspreid in de buikholte en daarbij andere organen heeft aangetast.

De langzame ontwikkeling van poliepen en tumoren is echter ook een voordeel, want colorectale kanker in een vroeg stadium is relatief eenvoudig te behandelen. Vroegtijdige opsporing is dus van belang. Dat pleit voor het invoeren van een nationaal bevolkingsonderzoek, waartoe inmiddels door de minister van VWS in de eerste helft 2011 is besloten.

 

Opsporing van poliepen en tumoren is mogelijk door een colonoscopie of een sigmoïdoscopie (inwendig onderzoek van de gehele of een deel van de dikke darm). Deze onderzoeken zijn omslachtig, invasief en niet zonder risico. Dat maakt deze onderzoeken niet geschikt voor een bevolkingsonderzoek. Het is echter ook heel goed mogelijk poliepen en darmtumoren op te sporen aan de hand van bloedsporen, die voor het menselijk oog vaak (nog) niet zichtbaar zijn, in de ontlasting. Nationale en internationale studies tonen aan dat de iFOBT (immunologische Fecaal Occult Bloed Test) hiervoor het meest geschikt is. De iFOBT toont specifiek menselijk hemoglobine aan in de ontlasting, zodat er voor deze test ook geen dieetbeperkingen zijn, zoals het niet mogen eten van vlees bijv. Dat is een groot voordeel ten opzichte van een andere bekende testmethode op occult bloed, de Guaiac test (gFOBT).

Door alle vooronderzoeken waarin Clindia Benelux zowel in Nederland als in België al jarenlang heeft geparticipeerd, heeft Clindia een berg aan ervaring in het opzetten van een bevolkingsonderzoek in dit kader. De publicaties van veel van deze onderzoeken vindt u hier.

 

De iFOBT test die Clindia in Nederland en België verkoopt, wordt geproduceerd door onze leverancier Eiken Chemical Co. Deze iFOBT test wordt inmiddels in tal van landen succesvol ingezet voor nationale screeningprogramma’s op dikkedarmkanker. De Eiken test is uiterst betrouwbaar, zeer gebruiksvriendelijk en hygiënisch. Het afnemen van een monster is zeer eenvoudig en geeft een minimale kans op fouten. De sampling bottle heeft een uniek design, is beschrijfbaar en voorzien van een unieke barcode. De platte vormgeving maakt de sampling bottle extra sterk, zodat de kans op breuk of lekkage marginaal is. De analyse vindt plaats op dedicated analyzers, uitsluitend voor de analyse van feces monsters, zodat er geen risico bestaat op contaminatie. De bepaling is kwantitatief en de gevoeligheid is instelbaar. Het aantal handmatige handelingen is zeer beperkt, o.a. door de automatische verwerking (openen van de sampling bottles is niet nodig). 

 


Voor meer informatie over de Eiken iFOBT test kunt u dit introductie filmpje bekijken.

iFOBT productoverzicht

Publicaties 

 

Hebt u vragen?

Neem contact met ons op via:
T:
+31 (0)36 527 8080
F:
+31 (0)36 527 8081